Privacy- en cookieverklaring Vereniging Landelijk Medium Care symposium

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 15-03-2023 

Vereniging Landelijk Medium Care Symposium (hierna: Medium Care symposium) organiseert ieder jaar het Medium Care symposium. Om je aan te kunnen melden voor het symposium, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van je verwerken. In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij deze persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggenvoordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragenvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffenom jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 

Aanmelden als deelnemer

Het is mogelijk om je via een link op onze website aan te melden voor het Medium Care symposium. Om je aanmelding voor het symposium te verwerken, hebben we enkele persoonsgegevens van je nodig. Deze verwerken wij op basis van jouw opdracht (je aanmelding) aan ons om dat te doen (uitvoering van de overeenkomst).

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • aanhef;
 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • functie;
 • opleiding (bij student);
 • e-mailadres;
 • V&VN nummer
 • allergieën of dieetwensen;

Wij bewaren jouw gegevens tot 6 maanden nadat het symposium heeft plaatsgevonden. Met jouw toestemming bewaren we deze informatie tot maximaal 2 jaar na het symposium, zodat wij jou ook kunnen benaderen over de volgende editie van het symposium.

 

Lid worden van Werkgroep Medium Care symposium

Indien je geïnteresseerd bent in helpen bij het opzetten van het symposium kun je je aanmelden als lid voor de Werkgroep Medium Care symposium. Nadat je bent geselecteerd als lid, dien je het lidmaatschapsformulier in te vullen. Om je aanmelding in behandeling te nemen, verwerken wij enkele persoonsgegevens (uitvoering van de overeenkomst). Nadat je lid bent geworden van de Vereniging, kun je deelnemen aan de Werkgroep.  

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • financiële gegevens, zoals IBAN-nummer.

 

Indien je wordt geselecteerd als lid, bewaren we deze informatie totdat je je lidmaatschap hebt opgezegd bij de Vereniging. Betaalgegevens bewaren wij langer omdat wij daartoe wettelijke verplicht zijn vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.  

 

Sprekers symposium

Tijdens het symposium kun je als spreker meer vertellen over een bepaald onderwerp dat relevant is binnen het vakgebied. Om je als spreker in te zetten tijdens het symposium, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij, omdat je in gaat op ons aanbod om als spreker een lezing te geven tijdens het symposium (uitvoering van de overeenkomst).

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • aanhef;
 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • functie;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • financiële gegevens.

 

Wij bewaren deze gegevens totdat het symposium is geweest. Met jouw toestemming bewaren wij jouw gegevens voor de volgende editie van het symposium, zodat wij jou opnieuw kunnen benaderen.  Betaalgegevens bewaren wij langer omdat wij daartoe wettelijke verplicht zijn vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.  

 

Contact en klachtafhandeling

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat het symposium heeft plaatsgevonden, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Nieuwsbrieven

Tijdens je aanmelding als deelnemer vragen wij ook of we je op de hoogte mogen houden van volgende edities.  Wij versturen op basis van jouw toestemming per e-mail meer informatie.

 

Hiervoor verwerken wij jouw naam en e-mailadres.

 

Wij bewaren jouw gegevens voor 1 jaar, tenzij je je afmeldt voor de nieuwsbrief.


Samenwerkingspartner worden

Wil je jouw bedrijf onder de aandacht brengen van onze websitebezoekers of tijdens het symposium? Dan kun je als sponsor jouw bedrijf promoten via ons netwerk. Onderstaande gegevens verwerken wij op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om uiteindelijk ook de overeenkomst met jouw werkgever na te kunnen komen.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam en contactgegevens van de contactpersoon;
 • functie;
 • factuurgegevens;
 • adresgegevens;
 • eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

 

Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de samenwerking. Met toestemming bewaren wij jouw contactgegevens voor volgende edities van het symposium, zodat wij jou opnieuw kunnen benaderen voor een samenwerking. Betaalgegevens bewaren wij langer omdat wij daartoe wettelijke verplicht zijn vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.  

 

Google Maps

Op onze website kun je gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar het adres van het symposium te berekenen. Om te achterhalen op welke plek je je bevindt en om de route te bepalen, worden jouw locatiegegevens verwerkt. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat Google met jouw persoonsgegevens doet. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google.  

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Medium Care symposium deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners;
 • hostingpartij;
 • cookiedienstverleners;
 • betalingsdienstverleners;

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Medium Care symposium. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die eventueel via een link op onze website bereikbaar zijn.

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

 

 

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.

 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • naam;
 • schermweergave opties;
 • IP-adres;
 • cookie-ID;
 • website- en klikgedrag;
 • referrer-URL.

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 

Cookie; entiteit; waarborgen 

 

Soort

Doel 

Bewaartermijnen 

PHPSESSID

Vereniging Landelijk Medium Care symposium

Functioneel

Behoudt de status van de gebruiker gedurende het bezoek.    

Sessie

Google Analytics 
 _ga

_gat

_gid

 

Google LLC, Verenigde Staten 

Privacyverklaring  

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:  

·         een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;  

·         Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 

·         verder geen gegevens delen met Google; en 

·          wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics. 

 

2 jaar

1 dag

1 dag

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen. 


 


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@mediumcaresymposium.nl.

 

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@mediumcaresymposium.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Vereniging Landelijk Medium Care Symposium

Bladkoninkje 15

5831NE Boxmeer

 

E-mailadres: info@mediumcaresymposium.nl   
Telefoonnummer: +31 6 31108292        

 

KvK-nummer:34288246               

 

foto15
foto14
foto13
foto12
foto11
foto10
foto9
foto8
foto7
foto6
foto5
Foto4
Foto3
Foto2
Foto1